• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamak, memnuniyeti sağlamak, tüm çalışanlarımızın ortak çaba ve gayretleri ile kaliteli ürünler üretmek,

 • Ulusal ve uluslararası yasalar ve mevzuat şartları ile Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

 • Gelişen teknolojiyi yakından takip edip, sektörde yüksek seviyede rekabet etmek ve pazar payımızı arttırmak,

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartlarının şartlarını uygulamak ve sürekli geliştirmek,

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartlarının sürekliliğini sağlamak için hedef ve planlarımızı kesintisiz uygulamak,

 • Sürekli eğitim yoluyla gelişimi ve yenilikçi düşünceyi arttırmak,

 • Tüm çalışanlarda gıda güvenliği kültürünü oluşturmak ve geliştirmek için gerekli kaynakları sağlamak,

 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürünün tüm çalışanlarımız tarafından benimsenerek, ürün üretimi gerçekleştirilmesinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 • Müşterimize sunduğumuz hizmetlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak,

 • Tüm bölümlerde işleyişi rutin olarak gözden geçirerek performansı yüksek seviyeye çekmek,

 • Girdi üründen nihai ürünün son tüketiciye ulaşıncaya kadar ki zincirin her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,

 • Çalışanlarımızın sağlığını, iş güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak,

 • Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel tedbirleri almak,

 • İnsan Haklarına Saygılı, Hukuk Kuralları’na ve etik davranış kurallarına karşı sorumlulukların farkında olarak bu sistemi destekliyor ve sürekliğinin sağlanmasını taahhüt ediyoruz.